Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 04.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 04.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej ze złączami wolnostojącymi do zasilania osiedla domków jednorodzinnych" na terenie działek o nr 3205/22, 3205/29, 3123, 3010/2, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3662, 3664/4, 3664/5, 3664/6, 3664/7, 3664/8, 3664/9, 3664/10, 3664/11, 3664/12, 3664/13, 3664/14, 3664/15, 3664/16, 3664/17, 3664/18, 3664/19, 3664/20, 3664/21, 3664/22, 3664/23, 3664/24, 3664/25, am. 44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf