Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie złożone na poczatek kadencji

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gawrońska Bernadeta

Gil Wiesława

Hartleb Piotr

Hyla Elżbieta

Jenerowicz Grzegorz

Kaczmarek Błażej

Kowcuń Eryk

Kusiakiewicz Piotr

Ładziński Maciej

Melka Kinga

Molska Jolanta

Noskowski Jan

Sroczyński Jan

Szczepaniak Anita

Szehyński Karol

Trawińska Katarzyna

Wysocka-Balcerek Małgorzata

Żarnowska Dorota