Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w obszarze administracja publiczna: Aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych i samopomocowych.

Pobierz dokument - format pdf