Obwieszczenie GP.6733.9.2019 z dnia 08.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.9.2019 z dnia 08.04.2019 Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej ś/c" na terenie działek o nr 3123, am. 35, i 3666, am. 44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf