Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Pobierz dokument - format pdf