Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie" EDYCJA II

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 536211-N-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

  1. SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf),
  2. dokumentacja projektowa (format zip),
  3. kosztorysy w formacie ATH,
  4. edytowalne załączniki nr 1, 4-7 i 9 do SIWZ (format docx).