Przetarg z dnia 11.04.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 8 maja 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej (format pdf).

 


Informacja z art. 86 ust. 5: Zestawienie ofert złożonych w dniu 26 kwietnia 2019 r. (format pdf).

 


Odpowiedzi na zapytania: Odpowidzi na zapytania z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

SIWZ: zmodyfikowana SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540078217-N-2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

 


Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie" EDYCJA II

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 536211-N-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

  1. SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf),
  2. dokumentacja projektowa (format zip),
  3. kosztorysy w formacie ATH,
  4. edytowalne załączniki nr 1, 4-7 i 9 do SIWZ (format docx).