Obwieszczenie GP.6733.5.2019 z dnia 26.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.5.2019 z dnia 26.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczków, gmina Pleszew na terenie działki nr 208, am.: 1, obręb Kuczków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf