Obwieszczenie GP.6733.13.2019 z dnia 16.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.13.2019 z dnia 16.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Zawidowice na terenie działek nr 4, 6, 7, 16, 29, am.56, obręb Zawidowice, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf