Obwieszczenie GP.6733.14.2019 z dnia 23.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.14.2019 z dnia 23.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew na terenie działek nr 271, 187, 193, 194, 310, 200, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf