Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 30.05.2019

Obwieszczenie GP.6733.8.2019 z dnia 30.05.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej ze złączami wolnostojącymi do zasilania osiedla domków jednorodzinnych na terenie działek: 3205/22, 3205/29 (am.: 34); 3123 (am.: 35), 3010/2 (am.: 18), 3666, 3667, 3668, 3669, 3670 (am.: 44), obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf