Obwieszczenie GP.6733.15.2019 z dnia 10.06.2019

Obwieszczenie GP.6733.15.2019 z dnia 10.06.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej ś/c" na terenie działek o nr 3012/1 i 3225, am. 34, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf