Obwieszczenie GP.6733.16.2019 z dnia 12.06.2019

Obwieszczenie GP.6733.16.2019 z dnia 12.06.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN oraz linii kablowej NN" na terenie działek o nr 3606/5 i 3693, am. 41, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf