Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf