Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektroniczne.

Pobierz dokument - format pdf