Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf