Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r.

Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych działek nr 2445/17 i 2445/19 położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.

Pobierz dokument - format pdf