Obwieszczenie GP.6733.15.2019 z dnia 11.07.2019

Obwieszczenie GP.6733.15.2019 z dnia 11.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek: 3012/1 i 3225, am. 34, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf