Obwieszczenie GP.6733.17.2019 z dnia 18.07.2019

Obwieszczenie GP.6733.17.2019 z dnia 18.07.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleszew" na terenie działek o nr 3123, am.35, dz. nr 3666 i 3665/2, am.44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf