Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew nr ZP.271.14.2019

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r." - ogłoszenie opublikowane dn. 14.08.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 10 - format zip

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 29.08.2019 r. - format pdf

Zmiana treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 2.09.2019 r. - format pdf

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 17.09.2019 r. -format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 15.10.2019 r. - format pdf