Zapytanie ofertowe na dostawę opału

Zapytanie ofertowe.

Projekt umowy.

Oświadczenie.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21 sierpnia 2019 r.