Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 149/VIII/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf