Obwieszczenie GP.6721.52.2019 z dnia 20.08.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.08.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf