Obwieszczenie GP.6733.17.2019 z dnia 29.08.2019

Obwieszczenie GP.6733.17.2019 z dnia 29.08.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleszew na terenie działek: 3123 (am.: 35), i 3666 (am.: 44), obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf