Obwieszczenie GP.6733.19.2019 z dnia 04.09.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Modernizacja istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski - Pleszew (nowa nazwa linii po zmianie układu sieciowego Ostrów Wlkp. - Ociąż, Ociąż - Pleszew/ Jarocin Płd. - Ostrów Wlkp".

Pobierz dokument - format pdf