Obwieszczenie GP.6733.23.2019 z dnia 09.09.2019

Obwieszczenie GP.6733.23.2019 z dnia 09.09.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa linii kablowej SN oraz linii kablowej nN" na terenie działek o nr 3010/2, am.18, dz. nr 3123, 43/5, am.35, dz. nr 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, am.44, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf