Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębieczęści wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf