Obwieszczenie GP.6733.18.2019 z dnia 25.09.2019

Obwieszczenie GP.6733.18.2019 z dnia 25.09.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszew na terenie działek: 3008, 2977/1, 2978, 2979, 2980/4, 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2977/2, 2973, 2971, 2974, 2970/2, 2958/2, 2958/3; am.: 18; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf