Obwieszczenie GP.6733.24.2019 z dnia 03.10.2019

Obwieszczenie GP.6733.24.2019 z dnia 03.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych" na terenie działek o numerze ewidencyjnym 57, 58, 71, 72/6, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 292/9, 292/10, 292/11, 292/12, 292/13, 297, am. 1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf