Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew nr ZP.271.17.2019

Ogłoszenie o zamóweniu na "Remont biura obsługi interesantów" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Ratusza" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 09.10.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 12 - format zip

Załączniki nr 9-11 do SIWZ - kosztorys, dokumentacja, STWiORB - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja o unieważnieniu postępowania - dokument zamieszczony dn. 6.11.2019 r. - format pdf