Protokół nr XII/2019 z XII Sesji Rady Miejskiej z dnia 12.09.2019

Protokół nr XII/2019 z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12.09.2019 r.