Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf