Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf