Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf