Uchwała nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz 
załącznik 1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf