Obwieszczenie GP.6733.24.2019 z dnia 14.11.2019

Obwieszczenie GP.6733.24.2019 z dnia 14.11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr: 57, 58, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 292/9, 292/10, 292/11, 292/12, 292/13, 297; arkusz mapy: 1; obręb Zielona Łąka; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf