Obwieszczenie GP.6733.19.2019 z dnia 26.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że od decyzji nr 19/2019 (sprawa GP.6733.19.2019) ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: modernizacja istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski - Pleszew, na terenie działek nr o nr ewid.: 146, 147, 151, 129, 118, 114, 113, 112 (am.: 2, obręb Kuczków); 100, 96, 99/2, 101, 102, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, część 92, część 109 (am.: 1, obręb Chorzew); 64/2, 63/4, 62/4, 60/4, 60/3, 59/28, 59/30, 57/2, 56/2, 55/3, 54/7, 53/4, 52, 50 (am.: 1, obręb Dobra Nadzieja); 248/3, 251, 260, 265, 276/2, 281/2, 280/2, 269/2, 287/7, 287/6, 288/4, 297, 74/9, 84/9, 68/6, 60/3, 66, 64, 62, 67, 63, 89 (am.: 1, obręb Zielona Łąka), 2143/4, 2143/3 (am.: 2, obręb Zielona Łąka); 2495, 2370, 2350/2, 2452/6, 2392/2, 2392/1, 2396 (am.: 39, miasto Pleszew); 2369, 2371, 2372, 2373/2, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378/1, 2378/2, 2379, 2380, 2381/2, 2382/1, 2382/3, 2386, 2387/2, 2387/1 (am.: 40, miasto Pleszew); 2930, 2395, 2398/3, 2399/2, 2402/1, 2403, 2404/1, 2405/2, 2406, 2407/4, 2408/4, 2409/3, 2410/4, 2412/7, 2413/6, 2414/9, 2413/5, 2412/6 (am.: 32, miasto Pleszew) wniesiono odwołanie.

Pobierz dokument - format pdf