Uchwała nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf