Uchwała nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf