Obwieszczenie GP.6733.27.2019 z dnia 17.12.2019

Obwieszczenie GP.6733.27.2019 z dnia 17.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa średniego ciśnienia, w miejscowości Marszew gm. Pleszew na terenie działek o numerze ewidencyjnym 59, 73, am. 3, obręb Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf