Protokół nr XV/2019 z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 05.12.2019 r.

Protokół nr XV/2019 z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 05.12.2019 r.