Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 20 marca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dz. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00031940/0. CENA WYWOŁAWCZA - 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu.

Pobierz dokument - format pdf