Protokół nr XVI/2019 z XVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 19.12.2019 r.

Protokół nr XVI/2019 z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19.12.2019 r.