Protokół nr XVII/2020 z XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 20.01.2020 r.

Protokół nr XVII/2020 z XVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 20.01.2020 r.