Postanowienie nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 Marca 2020 r.

Postanowienie nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 Marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf