Zawiadomienie GP.4120.3.2020 z dnia 23.04.2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

Pobierz dokument - format pdf