Uchwała nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf