Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf