Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej śr/c" na terenie działki o nr 2180/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf