Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej s/c PE dz 63" w ulicy Bogusza w Pleszewie, na terenie działek o nr 744/30, 744/33, 744/26, 744/29, arkusz mapy 20, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf